ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ τουΚ.Σ. Φαρκαδόνας και Περιχώρων

Το Δ.Σ. Φαρκαδόνας και Περιχώρων καλεί τα μέλη του συλλόγου σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση – εκλογές που θα γίνει στις 24 Μαρτίου 2024 και ώρα 10:30 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας. Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση και οι εκλογές θα επαναληφθούν στις 31 Μαρτίου 2024 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα. Χωρίς νέα πρόσκληση θεωρουμένης αυτής ότι θα βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη .

Όσα μέλη θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα να υποβάλλουν σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι 21 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
Για οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλ. 6974996214 Αντιπρόεδρος Παλάντζας Πέτρος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

2) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των εκλογών

3) Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ

4) Έγκριση απολογισμού 2023

5) Έγκριση προϋπολογισμού 2024

6) Έγκριση έκτακτης εισφοράς μελών για το σύλλογο το έτος 2024-2025

7) Έγκριση έκτακτης εισφοράς μελών για τη Ζ’ΚΟΘ για το έτος 2024-2025

8) Διάφορες ανακοινώσεις

9) Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ και ελεγκτικής επιτροπής.