Αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης Καραγκούνηδων Ν. Τρικάλων (Ε.Κ.Ν.Τ.)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 01-03-2024 οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Καραγκούνηδων Ν. Τρικάλων (Ε.Κ.Ν.Τ.), για το διάστημα 2024-2028.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιo και η εξελεγκτική επιτροπή συγκροτήθηκαν σε σώμα μετά από ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγμένων μελών και απαρτίζεται από τα ακόλουθα άτομα:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Καλογράνας Θεόδωρος

Α΄Αντιπρόεδρος: Λακιάρας Θεόδωρος

Β’ Αντιπρόεδρος: Ζήση Ευαγγελία

Α΄Γραμματέας: Μανίκα Κυράτσω

Β’ Γραμματέας: Πάλλα Βάια

Ταμίας: Στέργιος Κυριάκος

Έφορος: Τσέλιος Νικόλαος

Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχέσεων: Γεώργιος Τρέμος και Κώστας Μανασής

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Μπουλούμπασης Χρήστος

Γραμματέας: Ρούντα Αικατερίνη

Μέλος: Αλεξίου Κωνσταντίνος