Πράσινο φως για την ανάπλαση της πλατείας Διασέλλου

Πράσινο φως για την εκτέλεση της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Διασέλλου άναψε ο Δήμος Φαρκαδόνας. Ο δήμαρχος Φαρκαδόνας, Σπύρος Αγναντής, υπέγραψε την σχετική σύμβαση για την «Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της κοινότητας Διάσελλου», προϋπολογισμού 190.000 ευρώ χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του Προγράμματος «Φιλόδημος» και ιδίους πόρους του Δήμου Φαρκαδόνας.

Ανάδοχος του προαναφερόμενου έργου είναι η εταιρεία Λατομεία Ταξιαρχών ΑΕ με εκπρόσωπο τον κ. Μπεχλιβάνη Αντώνιο.

Παρόν στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης ήταν εκτός του δημάρχου Φαρκαδόνας και ο κ. Μπεχλιβάνης Αντώνιος, o αντιδήμαρχος έργων κ. Γεωργολόπουλος Ιωάννης καθώς και οι υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου κ. Ράδος Παναγιώτης και κα Παπαϊωάννου Ευδοκία.