Απαλλαγή μισθωμάτων και παράταση μίσθωσης για τις δημοτικές αγροτικές εκτάσεις του Δήμου ζητά η Δέσποινα Καπνουτζή Σπήλιου

Τη Δευτέρα 11 Μαρτίου και ώρα 19:00 μ.μ., συγκαλείται ειδική συνεδρίαση ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ της Δημοτικής Αρχής Φαρκαδόνας για το 1ο δίμηνο του 2024.

Άξιο μνείας είναι το θέμα που κατέθεσε η δημοτική σύμβουλος Δέσποινα Καπνουτζή – Σπήλιου και αφορά την απαλλαγή μισθωμάτων και παράταση μισθώσεων δημοτικών αγροτεμαχίων.

Με ενδιαφέρων αναμένουμε να δούμε εάν η Δημοτική Αρχή τηρήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και κάνει πράξη όσα προτείνει η δημοτική σύμβουλος Δέσποινα Καπνουτζή – Σπήλιου.

Παραθέτουμε το θέμα και την πρόταση.

ΘΈΜΑ «Απαλλαγή μισθωμάτων και παράταση μισθώσεων αγροτεμαχίων του Δήμου Φαρκαδόνας»

Λόγο της πλημμύρας DANIEL το σύνολο των αγροτεμαχίων του Δήμου μας έχουν πληγεί με αποτέλεσμα οι αγρότες να μη καταφέρουν να πάρουν τη σοδειά τους και πολλά από αυτά τα αγροτεμάχια λόγο της λάσπης που επικρατεί ακόμη σε αυτά να μη μπορέσουν να καλλιεργηθούν και τη νέα χρονιά.

Προεκλογικά κ. Δήμαρχε είχατε υποσχεθεί αναστολή των μισθώσεων των παραπάνω αγροτεμαχίων.

Πρόταση που την επικροτώ, άλλωστε την ίδια υπόσχεση είχε δώσει και η παράταξή μου προεκλογικά.

Σας ρωτώ λοιπόν αν θα υλοποιήσετε την υπόσχεσή σας βγάζοντας από τις πλάτες πολλών αγροτών ένα δυσβάσταχτο βάρος.

Η πρότασή μου και πρόταση του συνδιασμού «ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ» είναι η παρακάτω.

1)Την απαλλαγή από την καταβολή των μισθωμάτων όλων αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας Δήμου Φαρκαδόνας που βρίσκονται εντός των οριοθετημένων πλημμυρόπληκτων περιοχών σύμφωνα με το ΦΕΚ 5813/Β/4-10-2023, από την ημερομηνία κήρυξης του Δήμου Φαρκαδόνας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 6/09/2023 για ένα (1) έτος, ήτοι για την καλλιεργητική περίοδο έτους 2023, μέσω διαγραφής αυτών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων. Τυχόν καταβληθέντα μισθώματα που αφορούν την καλλιεργητική περίοδο 1/1/2023 έως 31/12/2023 να επιστραφούν.

2)Την απαλλαγή κατόπιν αιτήσεως των μισθωτών από την καταβολή των μισθωμάτων για ένα (1) έτος ήτοι για την καλλιεργητική περίοδο έτους 2023, των αγροτεμαχίων των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων και Κοινοτήτων ιδιοκτησίας Δήμου Φαρκαδόνας που τυχόν δεν εντάσσονται στις οριοθετημένες πλημμυρόπληκτες περιοχές που ορίζονται στο ΦΕΚ 5813/β/4-10-2023, εφόσον αποδεδειγμένα έχει καταστή αδύνατη η καλλιέργειά τους κατόπιν προσκόμισης δήλωσης ζημιάς στον ΕΛΓΑ.

3)Την παράταση των μισθώσεων των ενοικιαζόμενων αγρών του Δήμου Φαρκαδόνας για δύο (2) έτη από τη λήξη τους, κατόπιν αιτήσεως των μισθωτών.

Ο Δήμος Τρικαίων όλα τα παραπάνω τα έχει υλοποιήσει .

ΦΕΚ 5813/Β/4-10-1023

4.ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Δημοτικές Κοινότητες Γεωργανάδων και Κλοκοτού, της Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας

ΦΕΚ 5813/Β/4-10-1023 (Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Πελλιναίων Δημοτικές Κοινότητες Φαρκαδόνος, Κεραμιδίου και Πηνειάδος, της Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνας

Προς τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Δέσποινα Καπνουτζή Σπήλιου Δημοτική Σύμβουλος ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ