Ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ

Μέχρι και τις 15 Μαΐου οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν τις δηλώσεις τους και να τύχουν των ενισχύσεων

Νωρίτερα απ’ ότι υπολογιζόταν ξεκίνησε τη φετινή χρονιά η διαδικασία κατάθεσης των φετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ. Η ειδική πλατφόρμα άνοιξε το πρωί της Παρασκευής με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και τις 15 Μαΐου.

Στο νομό Τρικάλων πέρυσι για την υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ είχαν ενεργοποιηθεί αρκετές ηλεκτρονικές πύλες εισόδου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων καθώς επίσης ιδιωτών κάτι που αναμένεται να ισχύσει και φέτος.

Η ενιαία αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό, μέσω on-line συστήματος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν».

Η ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή και τη στήριξη. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, o παραγωγός προκειμένου να υποβάλλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 θα πρέπει υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί μέσω taxisnet προκειμένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητά του. Στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) καταχωρούνται: α) τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου β) τις λεπτομέρειες των καθεστώτων συνδεδεμένης στήριξης και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης γ) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, τη θέση τους και υποχρεωτικά τον μοναδικό Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) όπως αναγράφεται στο έντυπο Ε9 του ιδιοκτήτη (είτε ιδιόκτητου είτε ενοικιαζόμενου αγροτεμαχίου), ανάλογα με την περίπτωση, τη χρήση τους, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόμενο ή μη, αγροτεμάχιο, καθώς και τα στοιχεία ολόκληρου του ζωικού κεφαλαίου (πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία) δ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης ε) κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο καθεστώς ή και μέτρο στ) δήλωση του δικαιούχου ότι γνωρίζει τους όρους συμμετοχής στα εν λόγω καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης. Με τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2018 ο παραγωγός ουσιαστικά υποβάλει και τη «Δήλωσης Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του, την «Αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» για να αποκτήσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη.