Τροποποίηση προϋπολογισμού για τις αντιμισθίες των δημοτικών συμβούλων

Το δημοτικό συμβούλιο τροποποίησε τον προϋπολογισμό εντάσσοντας στον εν λόγω κωδικό το ποσό των 10.000 ευρώ για την πληρωμή των αντιμισθιών από την ψήφιση του νόμου μέχρι και το τέλος του έτους

Σε τροποποιήσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προχώρησε στην πρόσφατη συνεδρίασή του το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας.

Μεταξύ κωδικών που τροποποιήθηκαν κι εκείνος για την πληρωμή των δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Όπως είναι γνωστό παλιότερα οι δημοτικοί σύμβουλοι λάμβαναν αντιμισθία για την συμμετοχή τους στα δημοτικά συμβούλια, ωστόσο με νόμο είχε καταργηθεί για να επανέλθει εκ νέου το Ιούλιο του 2017. Το δημοτικό συμβούλιο τροποποίησε τον προϋπολογισμό εντάσσοντας στον εν λόγω κωδικό το ποσό των 10.000 ευρώ για την πληρωμή των αντιμισθιών από την ψήφιση του νόμου μέχρι και το τέλος του έτους.

Σημειωτέον ότι βάσει του νόμου που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι καθίσταται υποχρεωτική η αποζημίωση των μελών των δημοτικών συμβουλίων, εφόσον δεν λαμβάνουν αντιμισθία, έως μέγιστο αριθμό τεσσάρων (4) συνεδριάσεων Δ.Σ. ανά μήνα. Η αποζημίωση αυτή θα βαραίνει τους Δήμους. Η αποζημίωση καταβάλλεται με σκοπό να καλυφθούν βασικές δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή των αιρετών στα δημοτικά συμβούλια και αφορά δημοτικούς συμβούλους, που λόγω χιλιομετρικής απόστασης, υφίστανται αντικειμενικές δυσκολίες πρόσβασης στη δημοτική ή τοπική κοινότητα, που φιλοξενεί την έδρα του Δήμου. Εξαιρούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέγονται σε Δήμους εφόσον η κατοικία τους απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από την Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα που φιλοξενεί την έδρα του Δήμου.

Τέλος, εισάγεται για πρώτη φορά το δικαίωμα άρνησης λήψης της σχετικής αποζημίωσης ή αντιμισθίας, καθώς και η δυνατότητα παραχώρησης αυτής προς κοινωνικό σκοπό.