Τέθηκαν οι βάσεις και ο νέος προγραμματισμός για την ΚΟΙ.Δ.Ε.ΦΑ.

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Φαρκαδόνας σε τακτική συνεδρίαση  

Τις βάσεις για το έτος που διανύουμε έθεσε το νομικό πρόσωπο του Δήμου Φαρκαδόνας, αυτό της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Φαρκαδόνας «ΚΟΙ.Δ.Ε.ΦΑ.», στην πρώτη συνεδρίαση της διοίκησης.

Τα μέλη του διοικητικού συμβούλιου, συνεδρίασαν για να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό της τρέχουσας χρονιάς, που θα ανοίξει το δρόμο για τις παρεμβάσεις και δράσεις που θα υλοποιηθούν με γνώμονα την στήριξη των πολιτών.

Ο προϋπολογισμός, όπως υπογραμμίστηκε και από τον πρόεδρο του νομικού προσώπου κ. Κώστα Κοσμά, δίδει έμφαση στην μοναδική δράση που υλοποιεί η Δημοτική Επιχείρηση τα τελευταία χρόνια και δεν είναι άλλη από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», σε συμφωνία με το άρθρο 75 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα. Το ύψος το συνολικών εσόδων και εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό των 301.346,72 ευρώ μειωμένο κατά 135.867,94 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς πέραν των εσόδων από την ΕΕΤΑΑ (κωδ.73: 160.000,00 ευρώ) για το «Βοήθεια στο Σπίτι» και της επιβεβλημένης χρηματοδότησης από το Δήμο (κωδ.74: 30.000,00 ευρώ), δεν υπάρχουν άλλα έσοδα για να προϋπολογίσουμε ποσά για τις παράλληλες δράσεις που εμφανίζονταν στο ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης παρελθόντων ετών.

Αυτό βέβαια δε συνεπάγεται πως η επιχείρηση δεν μπορεί να υλοποιήσει και άλλες τυχόν δράσεις εντός του έτους 2018, τροποποιώντας προηγουμένως κατάλληλα το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και προβαίνοντας στις ανάλογες αναμορφώσεις του προϋπολογισμού της.

Το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε 301.346,72 ευρώ ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 271.346,72 ευρώ. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε 30.000,00 ευρώ και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο δήμο, βάσει της παρ.4 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο ισοσκελισμός εσόδων-εξόδων στον Προϋπολογισμό.

Η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.

Τέλος να υπογραμμιστεί ότι ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε από το Σώμα κατά πλειοψηφία