Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας

Την ερχόμενη Τετάρτη στις 6:30 το απόγευμα αναμένεται να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας. Οι δημοτικοί σύμβουλοι αναμένεται να συγκληθούν και να συζητήσουν τα 9 θέματα που έχουν τεθεί στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1.       Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας στην Υπηρεσία Πρασίνου, για την κάλυψη και αντιμετώπιση αναγκών του Δήμου Φαρκαδόνας κατά το έτος 2020.

2.       Χορήγηση ετήσιας άδειας εκσκαφής για μικροεπεκτάσεις και μετατοπίσεις υπόγειων καλωδίων του Δήμου Φαρκαδόνας.

3.       Έγκριση κανονισμού λειτουργίας θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων στις κοινότητες του Δήμου Φαρκαδόνας.

4.       Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με ανάθεση (Κιάκος Ιωάννης).

5.       Τροποποίηση της 176/2019 απόφασης Δ.Σ. «Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Φαρκαδόνας με την ΠΑΔΥΘ Α.Ε.».

6.       Τροποποίηση της 143/2019 απόφασης Δ.Σ. «Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 18.747,44 τ.μ. στη θέση «Στρατόπεδο κοινότητας Ζάρκου για κλωβό θηραμάτων».

7.       Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Κλοκοτού στον μορφωτικό Σύλλογο Κλοκοτού.

8.       Ορισμός επιτροπής παραλαβής λατομικών υλικών.

9.       Αίτημα προς το δασαρχείο Τρικάλων για την χορήγηση δενδρυλλίων.