Σύναντηση ΒΛΑΧΟΓΙΆΝΝΗ με Ένωση Στρατιωτικών

Με το Προεδρείο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας,συναντήθηκε στο γραφείο του ,ο Συντονιστής του Τομέα Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας,πρ.Νομαρχης και Βουλευτής  Ηλίας Γ. Βλαχογιάννης.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα Θεσμικά και Οικονομικά  θέματα που απασχολούν το Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ,ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου και τις στρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν.
Οι εκπρόσωποι των Στρατιωτικών έθεσαν και το θέμα της ΜΗ εφαρμογής εισέτι, της γνωστής απόφασης του Σ.Τ.Ε για το εν ενεργεία και αποστρατεία προσωπικό των Ενόπλων δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
Ο  κ.Βλαχογιάννης τους επανέλαβε τη ΔΈΣΜΕΥΣΗ του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ,οτι η Νέα Δημοκρατία ως Κυβέρνηση , θα ΚΑΤΑΒΆΛΕΙ το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό της απόφασης του Σ.Τ.Ε στους ενστολους .
Υπενθυμίζεται ότι με τη μεσολάβηση του κ. Βλαχογιάννη,πραγματοποιήθηκε σύντομη συνάντηση του Προεδρείου της ΕΣΠΕΘ με τον Πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη,στη Λάρισα.