Στο Δημοτικό Σχολείο Ζάρκου ο συγγραφέας του σχολικού βιβλίου Μαθηματικά ΣΤ΄ τάξης Π. Κλιάπης

Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην ΣΤ΄ Δημοτικού σκοπεύει στην επανάληψη, στην εμπέδωση γνώσεων, στη συστηματοποίηση και στη διεύρυνσή τους. Οι μαθητές επαναλαμβάνουν, γενικεύουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους, προετοιμάζονται για την ανάπτυξη νέων μαθηματικών γνώσεων στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Στην ΣΤ΄ τάξη τα Μαθηματικά συνδέονται με την εμπειρία των μαθητών και με τις άλλες επιστήμες, αποκτούν μια περισσότερο θεωρητική υπόσταση, γι’ αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί και να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα, η σημασία και ο ρόλος τους.

Ο δάσκαλος σε μια σύγχρονη τάξη μαθηματικών ενθαρρύνει τους μαθητές να δραστηριοποιηθούν, «επισημοποιεί» τη γνώση. Ο νέος ρόλος για το δάσκαλο εστιάζεται στην ανατροπή του παθητικού χαρακτήρα που επιφυλάσσει στο μαθητή η παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία, δεν είναι πια ο αποκλειστικός φορέας της γνώσης, αλλά ο οργανωτής του πλαισίου ανάπτυξής της, ο σύμβουλος και ο εμψυχωτής των μαθητών.

Αυτά μεταξύ των άλλων υπογραμμίστηκαν στην σημερινή διοργάνωσε το Δημοτικό Σχολείο Ζάρκου σε συνεργασία με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Φαρκαδόνας και αφορούσε τη Διδασκαλία των μαθηματικών στο Δημοτικό. Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν με προσοχή και πολύ ενδιαφέρον την εισήγηση και συμμετείχαν σε δραστηριότητες που οργάνωσε ο κ. Κλιάπης Πέτρος , Συγγραφέας του σχολικού βιβλίου Μαθηματικά ΣΤ Δημοτικού.

Στο τέλος αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος και έγιναν ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο που μπορούν οι μαθητές να αξιοποιήσουν το βιβλίο και άλλο εκπαιδευτικό υλικό στη διαδικασία μάθησης των μαθηματικών.