Στη διάθεση των αγροτών οι εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ για τις ζημιές στα χωράφια της Πηνειάδας

Σύμφωνα με την «ΚΡΗΝΗ LIVE» οι αγρότες που υπέστησαν ζημιές στις καλλιέργειες τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε περίπτωση που δεν συμφωνούν με τις εκτιμήσεις μπορούν να υποβάλλουν ένσταση επ’΄αυτών μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου

Στην διάθεση των παραγωγών που κατέχουν ή καλλιεργούν αγροκτήματα στην κοινότητα της Πηνειάδας βρίσκονται  τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από την μεγάλη πλημμύρα του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές της «ΚΡΗΝΗ LIVE» o ΕΛΓΑ απέστειλε τις λίστες με τα τοποπορίσματα προκειμένου οι παραγωγοί να ενημερωθούν για τα ποσοστά των εκτιμήσεων. Οι πίνακες βρίσκονται στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΕΛΓΑ που δηλώθηκαν οι ζημιές τον περασμένο Σεπτέμβριο και οι παραγωγοί σε περίπτωση που δεν συμφωνούν με το μέγεθος – ποσοστό των εκτιμήσεων των ζημιών θα μπορούν μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους για την διαδικασία της επανεκτίμησης.

Σημειωτέων ότι ο πίνακας των εκτιμήσεων περιέχει μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεμάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους.

Σε καμιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζημιώσιμη παραγωγή των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δημιουργεί δέσμευση στον Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:

Η εμπρόθεσμη, υποβολή από τον παραγωγό δήλωσης καλλιέργειας-εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες.

Η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.