Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς ο Δήμος Φαρκαδόνας

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εκπρόσωποι τεσσάρων χωρών και δη της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Βουλγαρίας

Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολιτιστικού χαρακτήρα συμμετέχει ο Δήμος Φαρκαδόνας με στόχο την ανάδειξη της κληρομιάς, τόσο του ίδιου, όσο κι άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Ο Δήμος Φαρκαδόνας μετείχε στα εκπαιδευτικά προγράμματα του project DEN-CuPID (Digital Educational Network for Cultural Projects’ Implementation and Direction) που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Το project αυτό έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ τόσο οι οργανωτές Φορείς, όσο και οι συμμετέχοντες – εκπρόσωποι φορέων προέρχονται από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Ο Δήμος εκπροσωπήθηκε από τον προϊστάμενο Προγραμματισμού κ. Ασίκη, ο οποίος συμμετείχε σε δύο εκπαιδευτικά προγράμματα (Workshops) που πραγματοποιήθηκαν στη Σαραγόσα σε δυο φάσεις φθινόπωρο και άνοιξη στο Cori της Ιταλίας.

Στο workshop «Out of Rome» ο κ. Ασίκης παρουσίασε ένα σύγχρονο σχέδιο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Φαρκαδόνας, ως βασικού συστατικού της ανάπτυξης της περιοχής με βάση τις αρχές της εδαφικής προσέγγισής της.

Η παρουσίαση μάλιστα αυτή αποτέλεσε προπομπό για νέες συνεργασίες με Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίες μάλιστα έλαβαν ήδη σάρκα και οστά.

Για το Δήμο είναι πολύ σημαντική η εξωστρέφεια στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, στο μέτρο που αυτή μπορεί να μας προσφέρει συνεργασίες και να μας μπολιάσει με τεχνογνωσία και ιδέες για το ακόμα σημαντικότερο, την ανάπτυξη της περιοχής μας.