Πρόσληψη ενός νηπιαγωγού για τον Παιδικό Σταθμό Οιχαλίας

Στην παρούσα φάση ο Δήμος Φαρκαδόνας αναμένει το «άνοιγμα» του προγράμματος LEADER, προκειμένου να καταθέσει τις προτάσεις που έχουν συνταχτεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του για την μεταφορά του Παιδικού Σταθμού Οιχαλίας στο πρώην Δημαρχείο που βρίσκεται στο κέντρο της έδρας της Δημοτικής Ενότητας

Στην πρόσληψη μιας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών θα προχωρήσει ο Δήμος Φαρκαδόνας προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Οιχαλίας.

Η συγκεκριμένη πρόσληψη θα υλοποιηθεί μέσω σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή

πρόσκαιρων αναγκών. Μέχρι σήμερα ο Παιδικός Σταθμός Οιχαλίας λειτουργεί με μία εκπαιδευτικό ενώ λόγω της αύξησης του αριθμού των φιλοξενούμενων παιδιών απαιτείται η πρόσληψη ενός ακόμη ατόμου. Παράλληλα η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα της Εναρμόνισης απαιτεί για την λειτουργία του εν λόγω σταθμού την πρόσληψη δεύτερου υπαλλήλου. Η υπάλληλος που θα προσληφθεί θα ασκεί καθήκοντα έως και τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Στην παρούσα φάση ο Δήμος Φαρκαδόνας αναμένει το «άνοιγμα» του προγράμματος LEADER, προκειμένου να καταθέσει τις προτάσεις που έχουν συνταχτεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του για την μεταφορά του Παιδικού Σταθμού Οιχαλίας στο πρώην Δημαρχείο που βρίσκεται στο κέντρο της έδρας της Δημοτικής Ενότητας.

Με την ένταξη του έργου της μεταφοράς του παιδικού σταθμού αναμένεται να ανακαινιστεί και διευθετηθεί ο χώρος του πρώην δημαρχείου, ώστε αυτός να μεταφερθεί σε δημοτικό κτίριο, απομακρύνοντας το Δήμο από τα έξοδα του ενοικίων.

Να υπογραμμιστεί σ’ αυτό το σημείο ότι ο παιδικός σταθμός της Οιχαλίας είναι ο μοναδικός που λειτουργεί σε ιδιωτικό κτίριο, μιας και οι υπόλοιποι τρεις της Φαρκαδόνας, του Γριζάνου και του Ζάρκου στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια που είχαν αναγερθεί χρόνια πριν.

Πλέον ο Δήμος βρίσκεται εν αναμονή, μέχρι και τη στιγμή που θα ξεκινήσει να τρέχει το πρόγραμμα για να κατατεθεί η μελέτη που είναι ήδη έτοιμη.