Προσκλητήριο σε εθελοντες για συμμετοχή σε προγράμματα

Τα προγράμματα φέρουν πιο κοντά τους πολίτες στον εθελοντισμό και στη προσφορά, παρέχοντες γνώσεις σε θέματα υγείας και ευρύτερα

Ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους πολίτες του νομού απευθύνει το τοπικό παράρτημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Τρικάλων για συμμετοχή στα προγράμματα εκπαίδευσης εθελοντών.

Προγράμματα τα οποία φέρουν πιο κοντά τους πολίτες στον εθελοντισμό και στη προσφορά, παρέχοντες γνώσεις σε θέματα υγείας και ευρύτερα. Τα προγράμματα διεξάγονται από ειδικούς, στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Διεξάγονται τόσο στα Τρίκαλα, τόσο και στην περιφέρεια του νομού, σε σχολεία αλλά σε Συλλόγους.

Τα τελευταία χρόνια, τέτοιου είδους προγράμματα αγκαλιάζοντας από δεκάδες εθελοντές του νομού, που συμμετέχουν σε δράσεις που έρχεται να προωθήσει το τοπικό παράρτημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από το έτος ίδρυσής του, το 1877, επιτελεί σύνθετο και πολύπλευρο ανθρωπιστικό έργο που στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή ευαισθητοποιημένων πολιτών στοχεύοντας με τις δράσεις του στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου.

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση εκπαίδευσης των εθελοντών του απευθύνεται στους πολίτες που ενδιαφέρονται να πλουτίσουν τη ζωή τους με εμπειρίες και να αποκτήσουν γνώσεις, να διευρύνουν τα ταλέντα και τις προσωπικές τους ικανότητες και να προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους μέσω ενός παγκόσμιου εθελοντικού οργανισμού προς όφελος των πλέον ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

Ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άρτια εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική άσκηση, με τη συνεχή επιμόρφωση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του εθελοντικού δυναμικού του και οργανώνει ετήσιους κύκλους εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Απαραίτητες προϋποθέσεις: ηλικία 18-60 και απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 2431027430.