Προγραμμάτισαν τις θέσεις εποχικού προσωπικού στο Δ.Σ. Φαρκαδόνας

Στο υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμος Φαρκαδόνας θα έρθει να προτείνει 23 θέσεις 8μηνης διάρκειας ανταποδοτικού χαρακτήρα και 11 θέσεις 8μηνης διάρκειας μέσω ΚΑΠ

Τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις 8μηνης διάρκειας ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας στην τελευταία συνεδρίαση του Σώματος την περασμένη Τετάρτη.

Οι προτάσεις του Δήμου θα κοινοποιηθούν στο υπουργείο Εσωτερικών το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την έγκριση των θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα το πρώτο σκέλος της προτ΄πασεις αφορά 11 προσλήψεις με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.). Στο προτεινόμενο πλάνο συγκαταλέγονται 1 θέση ΠΕ Νηπιαγωγών, 1 θέση ΤΕ Βρεφοκόμων, 1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (γκρέιντερ), 1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB), 2 θέσεις ΥΕ Οδηγών τρακτέρ, 5 θέσεις ΥΕ Εργατών Πρασίνου.

Παράλληλα προτείνονται 23 θέσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, 2 θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, 2 θέσεις ΔΕ Μηχανημάτων Έργου (γκρέιντερ), 2 θέσΕΙς ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB), 15 θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, 2 θέσεις ΥΕ Οδηγών τρακτέρ.

Όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση αλλά αποτελεί και επιχειρηματολογία του Δήμου προς το Υπουργείο Εσωτερικών οι λόγοι που επιβάλλουν την πρόσληψη των προαναφερόμενων υπαλλήλων είναι ότι ο Δήμος αποτελείται από 18 δημοτικά διαμερίσματα και το μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες.

Οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου είναι 12 εκ των οποίων 5 οδηγοί απορριμματοφόρων, ένας ηλεκτροτεχνίτης και 6 εργάτες καθαριότητας.

Ο Δήμος διαθέτει 6 απορριμματοφόρα και 5 οδηγούς με αποτέλεσμα ένα απορριμματοφόρο να μένει παροπλισμένο και να μην γίνεται τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων με κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Οι μόνιμοι υπάλληλοι συνοδοί των απορριμματοφόρων είναι 3 και στο κάθε απορριμματοφόρο απαιτούνται δυο.

Διαθέτει 3 γκρέιντερ χωρίς να υπάρχει χειριστής μηχανημάτων έργου, με αποτέλεσμα να δαπανούνται αρκετά χρήματα για μικρά έργα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν με μέσα του Δήμου.

Διαθέτει 2 υδροφόρες και 2 φορτηγά ανατρεπόμενα και 3 οχήματα επιβατικά 4×4, για τα οποία δεν υπάρχει κανένας οδηγός.

Διαθέτει 1 τρακτέρ και 2 μικρότερα χλοοκοπτικά τρακτέρ για τα οποία δεν υπάρχει οδηγός.

Η συνεχής β΄λαστηση από την άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο, , η έκταση βλάστησης λόγω περιοχής, ο καθαρισμός των ξερών χόρτων, δενδρυλλίων και κλαδιών για την αποφυγή πυρκαγιών, ο καθορισμός δέντρων, δενδρυλλίων και κλαδιών για αποφυγή ατυχημάτων και κλείσιμο δρόμων, ρυακιών φρεατίων και αποφυγή συνακόλουθων πλημμυρών, διάνοιξη αγροτικών δρόμων κ.α., τη γενικότερη συντήρηση πρασίνου στις δημοτικές κοινότητες απαιτούν την πρόσληψη εποχικού προσωπικού.

Επιπρόσθετα στο Δήμο Φαρκαδόνας λειτουργούν τέσσερις παιδικοί σταθμοί που εξυπηρετούνται από 3 άτομα μόνιμο προσωπικό αποτελούμενο από 2 νηπιαγωγούς κι ένα μάγειρα, 9 άτομα ορισμένου χρόνου 11 μηνών, αποτελούμενο από 2 νηπιαγωγούς, 1 μάγειρα, 2 ΥΕ μαγείρων και 4 άτομα γενικών καθηκόντων.

Όπως υπογράμμισε ο δήμαρχος κ. Θανάσης Μεριβάκης οι θέσεις που θα εγκριθούν από το υπουργείο θα αρχίσουν να τρέχουν από το 2018, ενώ αν θα υπάρξουν μόνιμες προσλήψεις μέσω σχετικής προκήρυξης τότε θα υπάρχει αξιολόγηση των προτάσεων.