Μετά από μια πρώτη επί τόπου εξέταση, τα έντονα κατολισθητικά φαινόμενα εντοπίζονται στο δυτικότερο τμήμα του οικισμού της Πιαλείας. Περιορίζονται κυρίως σε μια ασταθής απότομη πλαγιά όπου και εκδηλώθηκε η κύρια κατολίσθηση με διαστάσεις περίπου 150 x 50 μέτρα. Η κατολίσθηση προκλήθηκε από την απότομη αύξηση της παρουσίας νερού κάτω από το έδαφος λόγω της έντονης και συνεχούς βροχόπτωσης των τελευταίων ημερών. Η μετακίνηση της κατολίσθησης προς το ρέμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στα σπίτια που βρίσκονται πάνω σε αυτή, καθώς και στον δρόμο που βρίσκεται στην στέψη της. Στα γειτονικά σπίτια, τα φαινόμενα περιορίζονται σε μεμονωμένες ρωγμές, χωρίς να προκαλέσουν προς το παρόν σοβαρά ζημιές. Το φαινόμενο εξελίσσεται και χρειάζεται προσοχή στην άμεση περιοχή γύρω από την κατολίσθηση καθώς οι μετακινήσεις συνεχίζονται και μπορεί να επεκταθούν περιμετρικά και προς το ανώτερο τμήμα της πλαγιάς.Λόγω τόσο των διαστάσεων όσο και της θέσης που παρουσιάστηκε η κατολίσθηση, δεν παρουσιάζεται σοβαρός κίνδυνος για τον κυρίως οικισμό της Πιαλείας. Στο επόμενο διάστημα, μόλις τα φαινόμενα εξασθενήσουν, υπάρχει ανάγκη άμεσων εργασιών αποστράγγισης των νερών και αντιστήριξης στην περιοχή γύρω από την κατολίσθηση προκειμένου να αποφευχθούν νέες αστοχίες.

Υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκαιρη πρόβλεψη τέτοιων φυσικών φαινομένων, όπως η χρήση δορυφορικών εικόνων ραντάρ με τη μέθοδο των σταθερών σκεδαστών (PS) επιτρέπει τον εντοπισμό κατολισθήσεων και καθιζήσεων που επηρεάζουν τους ορεινούς οικισμούς του Νομού Τρικάλων. που δεν είναι ορατά με το μάτι και τη μέτρηση τους με ακρίβεια χιλιοστού ανά έτος. Ο εντοπισμός των επικίνδυνων αυτών περιοχών και θέσεων θα επιτρέψει την έγκαιρη εφαρμογή μέτρων προστασίας προκειμένου να αποτραπούν μελλοντικές καταστροφικές αστοχίες.

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε πως η έλλειψη των γεωτεχνικών μελετών, οι οποίες θα μεριμνούσανε για την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση του νερού εκτός των σπιτιών και εκτός τους δρόμου, σε συνδυασμό με την λαθροϋλοτομία πάνω από την περιοχή της κατολίσθησης, συνέτειναν στην δημιουργία αυτού του φυσικού φαινομένου. 

Τέλος τις επόμενες μέρες θα παραδώσουμε στην Αντιπεριφέρεια Τρικάλων και στον Δήμο Πύλης καθώς και στις τεχνικές τους υπηρεσίες μια πιο λεπτομερή τεχνική έκθεση, όπου θα παραθέτουμε διεξοδικά τα στοιχεία της κατολίσθησης και θα προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα αποκατάστασης και θωράκισης της εγγύτερης περιοχής.