Οι Τρικαλινοί Φαρμακοποιοί επιβραβεύουν το έργο των πυροσβεστών και της Υπηρεσίας τους

Το τεράστιο έργο των πυροσβεστών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναγνωρίζουν οι Τρικαλινοί Φαρμακοποιοί.

Αποφάσισαν να συνεισφέρουν και να επιβραβεύσουν το έργο τους, μέσα από την διάθεση φορητών φαρμακείων για όλα τα οχήματα της υπηρεσίας, στα Τρίκαλα  και την Καλαμπάκα.

Έτσι ο πρόεδρος και ο γραμματέας του συλλόγου παρέδωσαν 30 φαρμακεία με υλικά Α βοηθειών που προορίζονται για τις ανάγκες του σώματος.