Νέο διοικητικό συμβούλιο απέκτησε η «ΑΝΟΙΞΗ»

Η διοίκηση απαρτίζεται από τους Τσέκας Λάμπρος – πρόεδρος, Γατσέλης Χρήστος – αντιπρόεδρος, Ανδρέου Στέφανος – γραμματέας, Κράβαρης Αθανάσιος – ταμίας, Σιδέρης Δημήτριος – υπεύθυνος τύπου, Γαλάνης Γεώργιος – μέλος, Θωμόπουλος Απόστολος – μέλος, Κελεπούρης Γεώργιος – μέλος, Κουτσογιάννης Δημήτριος – μέλος, Μπλέτσας Γεώργιος – μέλος, Παπαστέργιος Στέργιος – μέλος

Στην πρώτη του συνεδρίαση προχώρησε το νεοεκλεχθέν, από το πρόσφατο συνέδριο, διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Τρικάλων «Η Άνοιξη». Στη συνεδρίαση έγινε ο καταμερισμός των θέσεων. Με βάση την απόφασή η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής:

Τσέκας Λάμπρος – πρόεδρος, Γατσέλης Χρήστος – αντιπρόεδρος, Ανδρέου Στέφανος – γραμματέας, Κράβαρης Αθανάσιος – ταμίας, Σιδέρης Δημήτριος – υπεύθυνος τύπου, Γαλάνης Γεώργιος – μέλος, Θωμόπουλος Απόστολος – μέλος, Κελεπούρης Γεώργιος – μέλος, Κουτσογιάννης Δημήτριος – μέλος, Μπλέτσας Γεώργιος – μέλος, Παπαστέργιος Στέργιος – μέλος.

Εκτός από τα παραπάνω τη συζήτηση απασχόλησαν τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου.

Οι αυξήσεις σε ρεύμα, πετρέλαιο, αγροτικά εφόδια και ζωοτροφές, οι χαμηλές τιμές σε μια σειρά από προϊόντα.

Ο απαράδεκτος κανονισμός του ΕΛΓΑ που δεν αποζημιώνει άμεσα και στο 100% τις ζημιές και επίσης δεν καλύπτει μια σειρά από αιτίες καταστροφών και νόσων.

Η νέα ΚΑΠ της ΕΕ που θα βάλει μεγαλύτερα εμπόδια στην συνέχιση της αγροτικής παραγωγής. Θα επισπεύσει το ξεκλήρισμά μας.

Για όλα αυτά αποφασίστηκε η συμμετοχή στην πανελλαδική σύσκεψη αγροτών την Κυριακή 19 – 12 -2021 12:00 στην Νίκαια Λάρισας. Για να οργανωθεί η πάλη και να συντονιστεί ο αγώνας με του αγρότες από όλη την Ελλάδα.