Με μόνιμους υπαλλήλους θα στελεχωθεί ο Δήμος και η ΔΕΥΑΦ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη η προκήρυξη για τις 15 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων και 8.166 συνολικά σε όλους τους Δήμους της χώρας

Για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη από τον ΑΣΕΠ η προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ .

Οι θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες των κλάδων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα στην προκήρυξη έχουν συμπεριληφθεί, 133 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 84 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 2.714 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 5.235 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα σ’ όλο το φάσμα του νομού θα προκηρυχθούν 95 θέσεις, με το μεγαλύτερο αριθμό να καταλαμβάνει ο Δήμος Τρικκαίων και να ακολουθούν οι Δήμοι Φαρκαδόνας, Καλαμπάκας και Πύλης.

Για την περιοχή της Φαρκαδόνας και συγκεκριμένα για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρκαδόνας θα προκηρυχθούν 26 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων.

Η προκήρυξη αναμένεται να πάρει ΦΕΚ και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα αρχίσει να τρέχει εντός της άνοιξης.

Συγκεκριμένα οι θέσεις που προσφέρονται ανά κατηγορία στη ΔΕΥΑΦ Φαρκαδόνας είναι:

Κατηγορία ΠΕ σύνολο θέσεων 1, Πολιτικών Μηχανικών

Κατηγορία ΤΕ σύνολο θέσεων 1, Οικονομολόγων

Κατηγορία ΔΕ σύνολο θέσεων 11, εκ των οποίων, , Διοικητικών 1 θέση, Τεχνιτών Υδραυλικών 1 θέση, Υδραυλικών Καταμετρητών 8,  Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 1.

Κατηγορία ΥΕ σύνολο θέσεων 2, εκ των οποίων,  Εργατών Γενικών Καθηκόντων 2

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Κατηγορία Δ.Ε.
• Οδηγών απορριμματοφόρων (2)
• Χειριστές γεωργικών ελκυστήρων (2)
• Χειριστές εσκαφέα
• Χειριστές ισοπέδωσης γαιών
• Χειριστές μηχανημάτων έργων (2)

Κατηγορία Υ.Ε.
• Προσωπικό καθαριότητας (5)
• Συνοδών απορριμματοφόρων (4)