Μέχρι την Πέμπτη η ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Φαρκαδόνας

Μέχρι και την Πέμπτη οι οφειλέτες θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στο μέτρο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών προς τους Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα

Χρονικό διάστημα έως και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου θα έχουν οι οφειλέτες για το μέτρο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών προς τους Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα.

Οι Φαρκαδόνιοι οφειλέτες θα μπορούν να κάνουν χρήση του ευνοϊκού μέτρου μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2017. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ιδιαίτερα επωφελής αφού περιλαμβάνει οφειλές προς τον Δήμο Φαρκαδόνας για οποιαδήποτε αιτία και συγκεκριμένα, τέλη – πρόστιμα, φόροι, εισφορές ενοίκια αγροκτημάτων , καταστημάτων κ.λ.π..

Το μέτρο προβλέπει την εξόφληση των οφειλών μέχρι 100 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή των προσαυξήσεων, πλήρως ή κατά ποσοστό, αναλόγως του αριθμού των δόσεων, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 20 ευρώ.

Δίνεται έτσι η ευκαιρία στους οφειλέτες με την ρύθμιση των οφειλών τους να αποκτήσουν κάτω από τις προϋποθέσεις του Νόμου δηλ. Δημοτική Ενημερότητα, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα δέσμευσης του ΑΦΜ, αδειοδοτήσεων κάθε φύσης, επιβολής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) κ.λ.π..

Παρέχει επίσης την δυνατότητα σε όσους έχουν ενταχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που είναι σε ισχύ να επαναπροσδιορίσουν εκ νέου τις οφειλές τους, εφόσον κρίνουν συμφερότερητην νέα ρύθμιση.

Η ευνοϊκή ρύθμιση ήδη έχει ανακουφίσει οικονομικά έναν μεγάλο αριθμό συνδημοτών, οι οποίοι αξιοποίησαν τις ευεργετικές διατάξεις του συγκεκριμένου μέτρου, απαλλάσσοντάς του από χρόνιες και παλιές οφειλές. Ταυτόχρονα βελτίωσε περαιτέρω την οικονομική κατάσταση του Δήμου, απαραίτητο στοιχείο για την καλύτερη επιχειρησιακή του ικανότητα, γεγονός που καρπώνεται πάλι ο πολίτης – κάτοικος του Δήμου Φαρκαδόνας.

Ο Δήμος Φαρκαδόνας καλεί όλους τους πολίτες, μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2017, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, να ενημερωθούν είτε τηλεφωνικά, είτε κατ΄ ιδίαν προσέλευση στην αρμόδια ταμειακή υπηρεσία για την ύπαρξη ή μη τυχόν οφειλών τους και να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της συγκεκριμένης διάταξης.