«Κούρεμα» παλαιών καταναλωτικών έως 90% από Alpha και Eurobank

Γενναίες διαγραφές και «κουρέματα» που ξεκινούν από 70% και φθάνουν έως και το 90% της συνολικής οφειλής προτείνουν οι τράπεζες σε δανειολήπτες, που έχουν οφειλές από καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες ή μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις.

Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες προσδοκούν να εισπράξουν μικρό ποσό και συγκεκριμένα περί τα 250 εκατ. ευρώ στην περίπτωση της Alpha Bank και περί τα 35 εκατ. ευρώ στη Eurobank, αποδεχόμενες ότι το υπόλοιπο της οφειλής είναι χαμένο.

H Alpha Bank

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Alpha Bank έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία ταχυδρόμησης των επιστολών προς τους 156.000 δανειολήπτες που έχουν οφειλές 2,5 δισ. ευρώ από κάρτες, καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια. Η πρόσκληση προς τους δανειολήπτες προβλέπει διαγραφή της οφειλής έως και 90% και γίνεται λίγο πριν από την πώληση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, για το οποίο κατατέθηκαν ήδη οι δεσμευτικές προσφορές από ενδιαφερόμενα funds. Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 240.000 δάνεια, γεγονός που σημαίνει ότι ένας δανειολήπτης μπορεί να έχει οφειλές από δύο ή και τρία δάνεια. Για το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δανείων, η τράπεζα έχει πραγματοποιήσει διαγραφές, καθώς ο μέσος όρος της καθυστέρησης διαμορφώνεται στα 5 έως 7 χρόνια και η πλειονότητα των δανείων έχει δοθεί την περίοδο 2006 έως και το 2010. Συγκεκριμένα, το 57% των δανείων αυτών έχει δοθεί την πενταετία 2006-2010, ενώ σε ποσοστό 32% πρόκειται για δάνεια που έχουν δοθεί πολύ πριν από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, δηλαδή πριν από το 2006. Τέλος, ένα μικρότερο ποσοστό –και συγκεκριμένα το 11%– είναι δάνεια που χορηγήθηκαν μεσούσης της κρίσης και συγκεκριμένα από το 2011 έως και το 2017. Το project «Venus» τρέχει για λογαριασμό της Alpha Bank η KPMG Λονδίνου και το ενδιαφέρον είναι ισχυρό, καθώς οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων βρίσκονται στο επίκεντρο της προσπάθειας των ελληνικών τραπεζών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων.

H Eurobank

Εως και 90% στο σύνολο της οφειλής, από το οποίο το 70% έως 75% αφορά το βασικό κεφάλαιο και το υπόλοιπο σε εξωλογιστικούς τόκους, φθάνει το «κούρεμα» που προτείνει μέσω 60.000 επιστολών που έχει αποστείλει σε ισάριθμους δανειολήπτες η Eurobank. Πρόκειται για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, δηλαδή καταναλωτικά κυρίως και πιστωτικές κάρτες, που είναι σε καθυστέρηση για πάνω από μια δεκαετία. Η πλειονότητα των δανείων αυτών είναι της τάξεως των 5.000 ευρώ έως και 7.000 ευρώ, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο για το οποίο έχει προταθεί «κούρεμα» προσεγγίζει τα 350 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η Eurobank είχε «τρέξει» αντίστοιχη άσκηση το 2017 στο πλαίσιο της πώλησης του χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων ύψους 2,8 δισ. ευρώ με την επωνυμία «Eclipse», προτείνοντας άφεση για το 90% έως και 95% της συνολικής οφειλής. Η ανταπόκριση των οφειλετών υπήρξε περιορισμένη και είναι χαρακτηριστικό ότι το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο πωλήθηκε στη συνέχεια στην εταιρεία Intrum στο 3% της τιμής, δηλαδή έναντι 45 εκατ. ευρώ. Πηγές από την τράπεζα εξηγούν ότι η νέα πρωτοβουλία δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής πώλησης του εν λόγω χαρτοφυλακίου και ότι αποτελεί προσπάθεια ανάκτησης μέρους της οφειλής.

Καθημερινή