Κοινωνικό μέρισμα: Η Απόφαση με τις αλλαγές αναλυτικά στην διανομή του Κοινωνικού μερίσματος

Κοινοποιήθηκε η νέα απόφαση 2/90964/2017 για το κοινωνικό μέρισμα η οποία τροποποιεί την 2/85835/2017

Σύμφωνα με την νέα απόφαση:

Στην όγδοη παράγραφο του άρθρου 1 της 2/85835/2017 προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Προκειμένου για μονογονεϊκά νοικοκυριά που λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ή το ειδικό επίδομα τρίτεκνων/πολύτεκνων οικογενειών η κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας προσαυξάνεται κατά 0,25 για τον πρώτο ενήλικα (Παράρτημα Β)».

———————————–

Το τέταρτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 της 2/85835/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«– δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία».

Το προηγούμενο εδάφιο είχε ως εξής:
«– δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,»

———————————–

Στην παρ. 3 του άρθρου 2 της 2/85835/2017 προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μήνα μέχρι 31.10.2017 δεν ισχύει για τις εξής περιπτώσεις: α) για δικαιούχους 67 ετών και άνω και β) για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, στα οποία ο δικαιούχος είναι πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (κωδικοί εντύπου Ε1: 001, 002, 005, 006 905, 906, 913 και 914).

———————————–

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 της 2/85835/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Όλα τα δεδομένα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία, στοιχεία εγγραφής στον ΕΦΚΑ και στοιχεία ανεργίας, προκύπτουν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις ιδίως με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, του ΑΜΚΑ, του ΕΦΚΑ, της ΕΑΠ και του ΟΑΕΔ και προσυμπληρώνονται αυτόματα.»

Το προηγούμενο εδάφιο είχε ως εξής:
«3. Όλα τα δεδομένα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία, στοιχεία εγγραφής στον ΕΦΚΑ και στοιχεία ανεργίας, προκύπτουν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, του ΑΜΚΑ, του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ και προσυμπληρώνονται αυτόματα.»

———————————–

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 της 2/85835/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εάν ο ίδιος ΙΒΑΝ εμφανίζεται δηλωμένος τρεις ή περισσότερες φορές για διαφορετικούς αιτούντες, τότε η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα».

Η νέα απόφαση ισχύει από 24.11.2017.

Δείτε την απόφαση 2/90964/15.12.2017 και την κωδικοποιημένη απόφαση 2/85835/24.11.2017 από το αρχείο του κόμβου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
Παραδείγματα υπολογισμού εισοδηματικών ορίων για μονογονεϊκά νοικοκυριά πριν και μετά την προσαύξηση κατά 0,25 για τον πρώτο ενήλικα της κλίμακας ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας.

Εισοδηματικά όρια μονογονεϊκών νοικοκυριών
Αριθμός Παιδιών1η κατηγορία2 η κατηγορία3η κατηγορία
ΠρινΜετάΠρινΜετάΠρινΜετά
1625075008750105001125013500
27500875010500122501350015750
387501000012250140001575018000
4100001125014000157501800020250
5112501250015750175002025022500
6125001375017500192502250024750
7137501500019250210002475027000
8150001500021000210002700027000Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/38355