Κατανεμήθηκαν τα χρήματα της τρίτης κρατικής επιχορήγησης για τα σχολεία της Φαρκαδόνας

Ανακούφιση, έστω και μικρή, θα δώσει στις ανάγκες των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Φαρκαδόνας η τρίτη κατά σειρά δόση της κρατικής επιχορήγησης για τις σχολικές μονάδες.

Η κατανομή της δόσης ήρθε να συζητηθεί στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Φαρκαδόνας, ένα ποσό που αγγίζει την τάξη των 65.500 ευρώ περίπου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την κατανομή που πρότειναν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των σχολικών επιτροπών του Δήμου Φαρκαδόνας κ.κ. Μιχάλης Μπαγιώτης και Γιάννης Αναγνώστου, 65% κατανέμεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 35% στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 28.000 ευρώ περίπου θα διατεθούν για τις λειτουργικές ανάγκες και 14.500 περίπου ευρώ για τις επισκευές και την συντήρηση των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα ποσό της τάξης των 15.100 ευρώ περίπου θα διατεθούν για τις λειτουργικές δαπάνες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 7.800 για τη συντήρηση – επισκευή σχολικών μονάδων.

Μέρος των παραπάνω ποσών θα διατεθούν και στις διευθύνσεις των σχολείων για την διευκόλυνση σε διάφορες ανάγκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η τρίτη δόση είναι μειωμένη σε σχέση με παρελθόντα έτη, κάτι που αναφέρθηκε από τον κ. Μπαγιώτη, προκαλώντας την παρέμβαση του κ. Αποστόλη Θωμόπουλου που υποστήριξε ότι θα πρέπει να ασκηθούν πιέσεις σε κεντρικό επίπεδο για να δοθούν ποσά που θα καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των σχολείων.DSC_0110