Καλύτερη αξιοποίηση προσωπικού, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στη Φαρκαδόνα

Συνεχίζονται οι προσπάθειες της ΚΟΙΔΕΦΑ για να απλωθεί μεγαλύτερο δίχτυ προστασίας στα άτομα της τρίτης ηλικίας και να υλοποιηθεί καλύτερα ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα, το «Βοήθεια στο Σπίτι».

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Φαρκαδόνας (ΚΟΙΔΕΦΑ) αποφάσισε ομόφωνα να γίνει μια αναδιοργάνωση του προγράμματος προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια αντικειμενική δυσκολία που οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού.

Μέχρι πρότινος οι επιμέρους δομές του «Βοήθεια στο Σπίτι» στελεχωνόταν από μία οικογενειακή βοηθό στη Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας (εξυπηρετούσε 36 ωφελούμενους σε 5 Δημοτικά Διαμερίσματα), με μία οικογενειακή βοηθό και μία νοσηλεύτρια στη Δημοτική Ενότητα Πελινναίων (εξυπηρετούσαν 36 ωφελούμενους σε 5 Δημοτικά Διαμερίσματα), καθώς και με δύο οικογενειακές βοηθούς, δύο νοσηλεύτριες και μια κοινωνική λειτουργό στη Δημοτική Ενότητα Φαρκαδόνας (εξυπηρετούσαν 82 ωφελούμενους σε 8 Δημοτικά Διαμερίσματα).

Για την μετακίνηση του προσωπικού δε, υπάρχουν δύο αυτοκίνητα, ένα στη δομή της Δημοτική Ενότητα Πελινναίων και ένα στη δομή της Φαρκαδόνας.

Σκοπός να αυξηθούν οι επισκέψεις

Με την λογική «η ισχύς εν τη ενώσει» και με σκοπό το πρόγραμμα να λειτουργεί ομαλά, αποφασίστηκε η αναδιοργάνωση του προσωπικού, κάτι που θα επιφέρει και την αύξηση των επισκέψεων στους ωφελούμενους.

Εδώ, αξίζει να αναφερθεί ότι πρόσφατα μετά από απόφαση της ΚΟΙΔΕΦΑ και με κριτήριο την μεγάλη ανταπόκριση που υπήρχε για το πρόγραμμα, ενταχτήκαν επιπλέον ακόμη 41 άτομα τρίτης ηλικίας.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να διατηρηθούν και οι τρεις δομές και να ενισχυθεί η δομή της Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας. Για το σκοπό αυτό θα συγκροτηθεί μία ομάδα, αποτελούμενη μια οικογενειακή βοηθό της Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας, τη μία οικογενειακή βοηθό και μία νοσηλεύτρια της Δημοτική Ενότητα Πελινναίων που θα παρέχουν της υπηρεσίες τους στους ωφελούμενους των διαμερισμάτων των 2 Δημοτικών Ενοτήτων.

Οι μετακινήσεις τους θα πραγματοποιούνται με το αυτοκίνητο της Οιχαλίας, ενώ το πρόγραμμα των επισκέψεων θα προκύπτει σε συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό. Η κοινωνική λειτουργός δε, θα συνδράμει και τις τρεις δομές.

Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες

«Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ζωτικής σημασίας και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος, αξιοποιώντας το υπάρχον δυναμικό» αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΟΙΔΕΦΑ κ. Κώστας Κοσμάς. Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως οι «προσπάθειές μας θα συνεχιστούν για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και των ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα» και μάλιστα ανέφερε ότι θα αναζητηθεί λύση για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού.

ΠΗΓΗ:

Nικολέττα Μούκα

Εφ. Πρωϊνός Λόγος