Οικονομική ανάσα στα σχολεία του δήμου Φαρκαδόνας

Κατανεμήθηκε η τέταρτη κατά σειρά δόση του έτους που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των 42.745 ευρώ περίπου

Την τέταρτη κατά σειρά δόση που θα λάβουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φαρκαδόνας για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών ήρθε να κατανείμει στην τελευταία συνεδρίασή του το δημοτικό συμβούλιο.

Το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα την κατανομή χρημάτων που αντιστοιχούν στις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών κτιρίων.

Ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες το ποσό που αντιστοιχεί στην τέταρτη κατά σειρά δόση του έτους ανέρχεται στις 42.745 περίπου ευρώ. Από τα συγκεκριμένα χρήματα οι Σχολικές Επιτροπές κατένειμαν το 65% στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ποσό 27.784 περίπου ευρώ ενώ το υπολειπόμενο 35%, ποσό 14.961 περίπου ευρώ στην δευτεροβάθμιας εκπαίδευση.

Τα συγκεκριμένα χρήματα αναμένεται να προσφέρουν οικονομική ανάσα στα σχολεία της ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους.