Πωλείται ένα αγροτεμάχιο 8,6 στρεμμάτων στη θέση Αγία Παρασκευή και ένα αμπέλι στη θέση Πάνω Αμπέλια στο Γριζάνο τηλ.6977082288