Ιατρική εργασία των γιατρών Ι. Κουτσονάσιου και Α. Μπουρδάκη

Στο 6ο Πανελλήνιο συνέδριο της ΕΜΕΔΙΠ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 1-4 Φεβρουαρίου 2018, παρουσιάστηκε ιατρική εργασία των γιατρών Ιωάννη Κουτσονάσιου και Αδαμάντιου Μπουρδάκη με τίτλο: <<Η εμπειρία από την συνεργασία ενός διαβητολογικού ιατρείου Γενικού Νοσοκομείου με πρωτοβάθμια δομή υγείας (Κέντρο Υγείας) στην πρόληψη και αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού>>. Επίσης, στη συγγραφή της εργασίας συνεισέφεραν ο γιατρός Σταμάτης Παπαδάτος και ο Διευθυντής του Κ.Υ. Πύλης Μιχάλης Βενιζέλος.

Εξετάσθηκαν 120 ασθενείς 85 άνδρες και 35 γυναίκες με ΣΔ2 από την περιοχή Πύλης Τρικάλων με μέσο όρο ετών διαβήτη 15 +- 2 έτη που παρακολουθούνται τουλάχιστον ένα έτος είτε στο διαβητολογικό ιατρείο του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων είτε στο ιατρείο πρωτοβάθμιας φροντίδας στο Κ.Υ. Πύλης με τακτικές επισκέψεις για εργαστηριακό έλεγχο και χορήγηση φαρμάκων. Μέχρι σήμερα δεν είχαν καταγραφεί σε αυτούς κλινικά προβλήματα κάτω άκρων. Έγινε ταξινόμηση των ασθενών με βάση τον κίνδυνο που διατρέχουν για ανάπτυξη έλκους (κλίμακες, ιστορικό, κλινική εξέταση), διάκριση ασθενών υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη διαβητικού ποδιού, διάκριση διαβητικού ποδιού (νευροισχαιμικό και νευροπαθητικό), εξατομικευμένη φροντίδα και εκπαίδευση των ασθενών. Σε όλους τους ασθενείς υψηλού κινδύνου έγινε εργαστηριακός έλεγχος με triplex αρτηριών και φλεβών κάτω άκρων.

Η παρακολούθηση των διαβητικών ασθενών είτε στο Διαβητολογικό Ιατρείο του Γενικού Νοσοκομείου είτε στο Πρωτοβάθμιο Ιατρείο στο Κέντρο Υγείας πρέπει να περιλαμβάνει πάντα τον έλεγχο για τον κίνδυνο ανάπτυξης έλκους κάτω άκρων. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις παρά μόνο το ιστορικό, η κλινική εξέταση και οι κλίμακες για να αποκαλυφθούν οι ασθενείς υψηλού κινδύνου. Όλοι οι ασθενείς χρήζουν εξατομικευμένης φροντίδας και εκπαίδευσης σχετικά με τον κίνδυνο που διατρέχουν τα κάτω άκρα τους με πολλαπλό όφελος στην πρόληψη των ακρωτηριασμών.