Φακέλους στον ΑΣΕΠ για το Βοήθεια στο Σπίτι στέλνουν Φαρκαδόνιοι υποψήφιοι

Ο ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους να αποστείλουν τα δικαιολογητικά που επικαλέστηκαν μέσω της αίτησης για την μελλοντική κατάρτιση των προσωρινών πινάκων των επιτυχόντων

Φάκελο στον ΑΣΕΠ καλούνται να αποστείλουν χιλιάδες υποψήφιοι, ταυτόχρονα και Φαρκξαδόνιοι που συμμετείχαν στην προκήρυξη 4Κ/2020 για την πρόσληψη στους ΟΤΑ και στο Βοήθεια στο Σπίτι. Ο ΑΣΕΠ σήμερα ανακοίνωσε στην σελίδα του, τους υποψηφίους (με αριθμό μητρώο κι όχι ονοματεπώνυμο) που καλούνται να αποστείλουν τα δικαιολογητικά που επικαλέστηκαν στην αίτηση. Ο ΑΣΕΠ να σημειωθεί δεν κάλεσε για αποστολή δικαιολογητικών το σύνολο των υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση, αλλά όσους προπορευόταν με υψηλά μόρια, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία.

Οι υποψήφιοι όλων των κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ καλούνται να αποστείλουν τα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου έως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, με συστημένο φάκελος. Στην συνέχεια ο ΑΣΕΠ θα ελέγξει την ορθότητα των δικαιολογητικών για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Σημειωτέον ότι στην συγκεκριμένη προκήρυξη συμμετείχε ο Δήμος Φαρκαδόνας, καθώς επίσης και το σύνολο των Δήμων της χώρας.