Εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου

Ευκαιρία να αποκτήσουν απολυτήριο δημοτικού σχολείου σε όλους εκείνους που δεν το κατέχουν δίνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.
Ειδικότερα με ανακοίνωση της η τοπική εκπαιδευτική διεύθυνση ενημερώνει όλους εκείνους που κατέθεσαν αίτηση και όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις
για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου (Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109 τ.
Α΄/01-08-2017) να προσέλθουν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων (τηλ:
2431024465), την Πέμπτη 08 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00 το πρωί, αφού πρώτα
υποβάλλουν σχετική αίτηση για συμμετοχή τους στις ως άνω εξετάσεις στη Δ/νση
Π.Ε Τρικάλων έως και την Τετάρτη 07 Φεβρουαρίου 2017.