Ερωτηματολόγια για τους κοινωνικούς φορείς του νομού από το «ΘΕΛΩ» και το «ΑΚΕΘ»

Συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες και οι προσπάθειες των δυο φορέων για την αποτύπωση του κοινωνικού χάρτη του νομού

Στην σύνταξη ενός ερωτηματολογίου προχώρησε η επιστημονική ομάδα του «ΘΕΛΩ» και του «ΑΚΕΘ» το οποίο απευθύνεται σε όλους τους κοινωνικούς φορείς του νομού.

Στόχος των δύο φορέων οι οποίοι την περασμένη εβδομάδα διοργάνωσαν διήμερο συνέδριο για την αποτύπωση του κοινωνικού χάρτη του νομού είναι η αποτίμηση και η καταγραφή της αποτελεσματικότητας τους, γύρω από τα προβλήματα τους, καθώς και ο βαθμός επίδρασης αυτών στη ζωή των πολιτών.
Περεταίρω στόχος των δυο φορέων είναι η συνεργασία όλων για να αποτυπωθούν και να καταγραφούν συνολικά οι κοινωνικές ανάγκες και τα προβλήματα του νομού μέσα από τις κοινωνικές συλλογικότητες για την αποτύπωση του κοινωνικού χάρτη του Νομού Τρικάλων, αλλά και να καταγραφούν συνολικά οι κοινωνικές δράσεις οι οποίες υλοποιούνται.
Θεωρούν σημαντική και αναγκαία τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, διότι θα συμβάλλουν σημαντικά, με τη γνώμη τους, τις απόψεις τους και την επαγγελματική τους εμπειρία στην επίτευξη αυτού του σκοπού.

Οι δυο φορείς ευχαριστούν εκ των προτέρων για τη συνεργασία και δεσμεύονται για τη σωστή αξιοποίηση των απαντήσεών τους.
Τα στοιχεία σας και οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν μόνο από τους συνεργάτες τους, αποκλειστικά για τις ανάγκες αυτής της αποτύπωσης και τα αποτελέσματά της θα τους κοινοποιηθούν πολύ σύντομα και θα ανακοινωθούν σε επόμενη ημερίδα.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποτύπωση του κοινωνικού χάρτη και η αυτόματη συμμετοχή τους στο Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Τρικάλων.

Η αποστολή μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω email στα dikoinypotrik@yahoo.gr και synedrio.thelo_aketh@yahoo.com
Παράδοση συμπληρωμένου ερωτηματολογίου στα γραφεία του ΑΚΕΘ – Φουρνονησίων 4.
Με αποστολή FAX στο τηλέφωνο 2431500656.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: Γραμματεία Συντονιστικής Επιτροπής κος Αλέξανδρος Γκρέκος – κινητό τηλέφωνο 6977471745.