Ένα βιβλίο σημαντικό για κάθε εκπαιδευτικό παρουσιάστηκε απόψε στα Τρίκαλα

Προσεγγίζοντας την ποιότητα στην διδασκαλία, τη μάθηση και τη διοίκηση στην εκπαίδευση

Παρουσία εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και Τρικαλινών παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης το βιβλίο του ομότιμου καθηγητή Μύρωνα Ζαβλανού «Η Ποιότητα στη Διδασκαλία, στη Μάθηση και στη Διοίκηση».

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό και απαραίτητο βοήθημα, μία αξιόπιστη πηγή γνώσεων για όλους τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές σχολείων, τους πρυτάνεις, τους προέδρους και τους συμβούλους γιατί θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν την απόδοσή τους, ενώ παράλληλα θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν σχολεία ποιότητας, «τα έξυπνα σχολεία» του 21ου αιώνα.

Για το βιβλίο μίλησαν οι Εμμανουήλ Γιαννακούδης, καθηγητής Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μπάνος Αθανάσιος, καθηγητής, Φιλολογίας Μέσης Εκπαίδευσης, Τσίντζος Παναγιώτης δάσκαλος,. Την παρουσίαση θα συντόνίσει η κα Φωτεινή Χατζηφωτίου. Χαιρετισμό απηύθυναν η κα Βασιλική Κάκλα, διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και ο κ. Χρήστος Μπουλούμπασης, διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλων.

Όπως υπογραμμίστηκε στην βιβλιοπαρουσίαση το βιβλίο μεταφέρει και εφαρμόζει τη φιλοσοφία και τις πρακτικές ποιότητας στην εκπαίδευση και ειδικότερα στη διδασκαλία, στη μάθηση και στη διοίκηση. Με άλλα λόγια συνδέει τη διδακτική, τη μάθηση, την αξιολόγηση και τη διοίκηση με την ποιότητα. Παράλληλα εξετάζει τις διαδικασίες αυτές ως σύνολο και όχι την καθεμιά μεμονωμένα. Αυτό γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ποιοτική μάθηση, αν δεν έχουμε ποιοτική διδασκαλία. Ούτε ποιοτική διδασκαλία αν δεν έχουμε έναν ποιοτικό ηγέτη που να εμπνέει τους άλλους και να ενθαρρύνει τη συνεργασία.

Από την πλευρά του ο συγγραφέας ανέφερε ότι σήμερα η ποιότητα πρέπει να αποτελεί μέρος της σχολικής κουλτούρας. Σύμβουλοι και καθηγητές, μαθητές και φοιτητές έχουν χρέος να συμμετέχουν ενεργά στο μετασχηματισμό των σχολείων και των πανεπιστημίων σε οργανισμούς υψηλής απόδοσης και ποιότητας.

Ανάμεσα στα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο αυτό είναι η έννοια της αποδοτικότητας, η ποιοτική διδασκαλία, η επίλυση προβλήματος και η δημιουργικότητα, η καλλιέργεια της αυτενέργειας, οι αλλαγές και οι βελτιώσεις στη διδασκαλία-μάθηση, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και της διδασκαλίας τους, η ποιοτική μάθηση, ο κύκλος μάθησης του Kolb, τα σχολεία ποιότητας, η συστημική προσέγγιση, η ποιότητα στην ηγεσία, το ποιοτικό πανεπιστήμιο, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών οργανισμών, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού συστήματος κ.λπ.