Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς τους ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε σχετικός νόμος που έρχεται να διευκολύνει τους οφειλέτες που οφείλουν ποσά στους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα

Δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν βεβαιωμένες οφειλές προς τους ΟΤΑ ακόμη και πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες δίνει το αρμόδιο υπουργείο, διευκολύνοντας χιλιάδες πολίτες, ταυτόχρονα και Φαρκαδόνιους.

Τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το άρθρο  που προέβλεψε ότι στην πάγια διάταξη περί ρύθμισης οφειλών, προστίθεται η φράση «πριν ή μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής αυτών».
Για να γίνει κατανοητή η σημαντική νομοθετική εξέλιξη, σημειώνουμε ότι η πάγια ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών, για την πέρα των νομίμων προθεσμιών τμηματική καταβολή τους, στην οποία έγινε τώρα η νέα προσθήκη.

Αυτή η ρύθμιση έχει εφαρμογή και στις οφειλές προς Δήμους και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, παρέχονται οι διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής των οφειλών τους, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει για τους οφειλέτες του Δημοσίου.

Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης ήταν – σύμφωνα με τα επίσημα πρακτικά της Βουλής – η ταχύτερη είσπραξη εσόδων, καθώς οι οφειλέτες δεν θα είναι υποχρεωμένοι να αναμένουν ώστε η οφειλή τους να καταστεί ληξιπρόθεσμη, προκειμένου να τη ρυθμίσουν. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων και επιτυγχάνεται η μη αυτόματη απώλεια υφιστάμενων ρυθμίσεων παλαιών χρεών.