Διπλά βάρη θα πρέπει να «σηκώσουν» χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες

Ο λογαριασμός θα είναι βαρύς μιας και θα πρέπει να καταβάλλουν μέχρι και τα τέλη του μήνα διπλές ασφαλιστικές εισφορές

Διπλά βάρη θα πρέπει να «σηκώσουν» χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες, καθώς θα πρέπει να πληρώσουν παλιές και αναδρομικές εισφορές ενώ ο συμψηφισμός, που σε πολλές περιπτώσεις θα φέρει ελάφρυνση, δεν πρόκειται να γίνει πριν τον Μάρτιο.

Ο λογαριασμός θα είναι βαρύς για περίπου 200.000 αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι   θα πρέπει να καταβάλουν επιπλέον και τις αναδρομικές εισφορές υπέρ επικούρησης ( 7%) και εφάπαξ (4%) του 2017.

Τον Μάρτιο εκτιμάται ότι θα γίνει ο συμψηφισμός με τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2016 γεγονός που για ένα μεγάλο ποσοστό σημαίνει ελαφρύνσεις εισφορών. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική περίοδος καταβολής των παρελθουσών εισφορών ήταν έως τα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου.

Οι συγκεκριμένοι, θα έπρεπε από την αρχή του 2017, παράλληλα με τις εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για την κύρια ασφάλιση να καταβάλουν και εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ για επικούρηση ή και εφάπαξ. Πρόκειται για εισφορές που εισπράττει ο ΕΦΚΑ και τις αποδίδει στη συνέχεια στο ΕΤΕΑΕΠ.

Κρίθηκε όμως τότε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ότι πρέπει να δοθεί δίμηνη παράταση έως τα τέλη Ιανουαρίου. Πιο αναλυτικά  πρέπει να καταβληθούν εισφορές από τις ακόλουθες ομάδες επαγγελματιών που υπάγονται στα εξής πρώην Ταμεία ασφάλισης:

Πρώην ΤΑΝ του ΕΤΑΑ: Πρόκειται για δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, που οφείλουν τις εισφορές του 2016, τις οποίες και κατέβαλλαν ετησίως.

Πρώην ΤΣΜΕΔΕ και πρώην ΤΣΑΥ, του ΕΤΑΑ: Πρόκειται για μηχανικούς και γιατρούς, οι οποίοι οφείλουν τις εισφορές του β’ εξαμήνου του 2016.

Πρώην ΟΓΑ: Πρόκειται για αγρότες, οι οποίοι οφείλουν τις εισφορές του β’ εξαμήνου του 2016.