Μπερδεμένοι εμφανίζονται οι συνταξιούχοι αγρότες

Τρέχουν να ενημερωθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες μετά και την δημοσιοποίηση της εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας για το συνταξιοδοτικό

Μπερδεμένοι εμφανίζονται από χθες πολλοί συνταξιούχοι αγρότες μετά την δημοσίευση της εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, η οποία αναφέρεται στο συνταξιοδοτικό και στη συνέχιση της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Συνταξιούχοι αγρότες και του νομού Τρικάλων μετά την δημοσίευση της εγκυκλίου, έρχονται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να ενημερωθούν ευρύτερα γύρω από το νέο καθεστώς, προκειμένου να απομακρύνουν τον κίνδυνο της περικοπής συντάξεων κατά 60%.

Συγκεκριμένα η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας που ήρθε με καθυστέρηση 2 ετών περιγράφει την περικοπή της σύνταξης κατά 60% σε συνταξιούχους αγρότες που συνεχίζουν να εργάζονται και έχουν ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 4.923,12 ευρώ και θα εφαρμοστεί από 1 Ιανουαρίου 2025.

Την ίδια ώρα εξαιρούνται όλοι οι παλαιοί συνταξιούχοι αγρότες (έναρξη ισχύος αγροτικής δραστηριότητας πριν από 13/05/2016) και επίσης και οι νέοι συνταξιούχοι αγρότες, ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ, που για την άσκηση της δραστηριότητάς τους, αποκτούν εισόδημα μικρότερο των 4.923,12 ευρώ.

Η εγκύκλιος διαχωρίζει τους συνταξιούχους σε αυτούς που είχαν συνταξιοδοτηθεί και εργαζόταν ήδη στις 13.5.2016 του 2016, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου και στους συνταξιούχους που βγήκαν στη σύνταξη με το νέο καθεστώς. Στην πρώτη περίπτωση οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι εμπίπτουν στις προηγούμενες διατάξεις και υφίστανται μικρότερες περικοπές. Για τους νέους συνταξιούχους όμως που ξεκίνησαν να εργάζονται μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες (εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ) περικόπτεται το 60% του συνόλου των ακαθάριστων συντάξεων.

Ευνοϊκότερο καθεστώς θα ισχύσει για τους αγρότες. Δεν θα περικόπτεται η σύνταξη τους εφόσον το εισόδημα από τις αγροτικές δραστηριότητες δεν υπερβαίνει τις 4.923 ευρώ ετησίως.

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η σύνταξη περικόπτεται τη χρονική περίοδο που παρέχεται η αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα, για την οποία προκύπτει η υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, και όχι στη χρονική περίοδο καταβολής των σχετικών αμοιβών για την αναληφθείσα δραστηριότητα. Για παράδειγμα, εάν ο συνταξιούχος απασχολήθηκε για το σύνολο του έτους 2017 και στη συνέχεια διέκοψε την απασχόλησή του, όμως η σχετική αμοιβή για την παρασχεθείσα κατά το έτος 2017 εργασία καταβληθεί το έτος 2018, θα θεωρηθεί ότι απασχολήθηκε το έτος 2017 και συνεπώς η σύνταξη αναστέλλεται ή περικόπτεται για το έτος 2017, ενώ για το έτος 2018 η σύνταξη καταβάλλεται χωρίς περιορισμό δεδομένου ότι έχει διακοπεί η αναληφθείσα δραστηριότητα.