Συστάσεις στους αγρότες απευθύνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Συστάσεις προς τους αγρότες απευθύνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με αφορμή τις  συνθήκες  καύσωνα που επικρατούν στη χώρα μας

Ειδικότερα προτρέπει τους παραγωγούς:

·         η άρδευση να γίνεται μόνο σε πολύ πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες από 05:00 μέχρι τις 10:00 και από τις 18:00 μέχρι τις 02:00, εφ’ όσον είναι εφικτό και η αποφυγή της κατά τις μεσημβρινές ώρες.

  • δεν συστήνεται η εφαρμογή υπερβολικά αυξημένων ποσοτήτων νερούκαθώς είναι βέβαιο ότι οδηγεί σε ασυνέχεια στην διανομή νερού και σημαντικά προβλήματα στο υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης και οργάνωσης της άρδευσης.
  • Συστήνεται η κατά το δυνατό αποφυγή έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες και η αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας κατά τις ώρες αυτές.

Ενισχυτικό ρόλο στην προσπάθεια για προστασία φυτών και καλλιεργειών κατά την διάρκεια του καύσωνα έχει και :

  • η αποφυγή λιπάνσεων (ιδιαίτερα με αμμωνιακά λιπάσματα ή κοπριά που επιφέρουν σημαντικό στρες στα φυτά),
  • η σκίαση των φυτών,(αμπέλια, οπωρώνες)
  • το σωστό κλάδεμα και η φροντίδα τους για βελτίωση του αερισμού(δενδρώδεις καλλιέργειες),
  • η διαβροχή των φύλλων (για φυτά εσωτερικού χώρου).