Πωλείται από Αγρότη αγροτεμάχιο ποτιστικό στην περιοχή του Ζάρκου, δώδεκα στρέμματα, στη θέση “Τζουνάκα”. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο τηλ. 6977829388