Καταχώρηση στο αμπελουργικό μητρώο για τους αμπελουργούς

Oι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων μικρής έκτασης, από 100 τ.μ. έως και 1 στρέμμα και ιδιαιτέρως εκείνοι που πρόκειται να οδηγήσουν τη παραγωγή τους προς απόσταξη τσίπουρου και δεν είναι ήδη καταχωρημένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο, θα πρέπει να προσέλθουν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας – Τμήμα Φυτικής Παραγωγής έως τις 31 Μαΐου του 2023 προκειμένου να δηλώσουν τις εκτάσεις αμπέλου που καλλιεργούν, καθώς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωτική η εγγραφή τους.

Σχετικά με τη διαδικασία απόσταξης τσίπουρου, διευκρινίζουμε ότι το 2022 κατ’ εξαίρεση οι Δήμοι εξέδωσαν βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας που χρησιμοποιήθηκαν στο τελωνείο. Ως εκ τούτου, από το 2023 δεν θα μπορούν να αποστάξουν τσίπουρο όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και δεν υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής. Διευκρινίζουμε ότι οι δηλώσεις συγκομιδής γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους παραγωγούς στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υ.Π.Α.Α.Τ. μετά το πέρας του τρύγου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής – Β. Τσιτσάνη 31, κτίριο Π.Ε. Τρικάλων, 3ος όροφος, γραφεία 314 και 311, ή στα τηλ 2431351614 και 2431351611 αντίστοιχα).