Καλή σε γενικές γραμμές η πορεία των βαμβακοκαλλιεργειών

Σε γενικές γραμμές παρά τα όποια προβλήματα του παρελθόντος θεωρείται καλή η πορεία των βαμβακοκαλλιεργειών του νομού Τρικάλων σύμφωνα με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, και του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση των Υπηρεσιών η σπορά του βαμβακιού άρχισε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου και ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαΐου. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου δεν ήταν ευνοϊκές για την καλλιέργεια του βαμβακιού (συνεχόμενες βροχοπτώσεις, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες) με αποτέλεσμα να χρειαστούν επανασπορές και γενικότερα να έχουμε την οψίμηση της καλλιέργειας.

Την εποχή αυτή οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο έναρξης ανθοφορίας στις πρώιμες καλλιέργειες, οι όψιμες καλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιο δημιουργίας και ανάπτυξης χτενιών.

Από επιτόπιες επισκέψεις Γεωπόνων της Υπηρεσίας σε βαμβακοκαλλιέργειες παρατηρήθηκαν σποραδικά μικροί πληθυσμοί εντόμων που προσβάλουν τα νεαρά φυτά, όπως αφίδες, θρίπες, Λύγκο κ.α. χωρίς να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Σε περιπτώσεις έντονων προσβολών των παραπάνω έχθρων έγιναν ψεκασμοί.

Ο αριθμός των συλλήψεων, στις μετρήσεις που έγιναν, ενήλικων (πεταλούδων) πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στο δίκτυο φερομονικών παγίδων που έχει εγκαταστήσει η Υπηρεσία μας κυμαινόταν σε χαμηλά επίπεδα.

Στο στάδιο αυτό οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν ορθολογική αζωτούχο λίπανση και άρδευση, προς αποφυγή υπερβολικής και τρυφερής βλάστησης, προκειμένου τα φυτά να μην είναι ελκυστικά για την ανάπτυξη επιβλαβών οργανισμών.

Επίσης πρέπει να αποφεύγονται οι χημικές επεμβάσεις, επειδή την περίοδο αυτή αρχίζουν να εμφανίζονται τα ωφέλιμα έντομα που παρασιτούν τους επιβλαβείς οργανισμούς (πράσινο και ρόδινο σκουλήκι) του βαμβακιού.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται χημική καταπολέμηση τότε αυτή πρέπει να διενεργείται με εγκεκριμένα εντομοκτόνα εκλεκτικής δράσης φιλικότερα προς τα ωφέλιμα έντομα και το περιβάλλον.

Αυτή την περίοδο τα έντομα που προσβάλλουν το βαμβάκι είναι κυρίως: αφίδες, θρίπες τετράνυχοι που προκαλούν συστροφές φύλλων, κατσάρωμα, φυλλόπτωση, σχισίματα κλπ.

Οι βαμβακοπαραγωγοί να παρακολουθούν 1-2 φορές την εβδομάδα τις φυτείες προκειμένου να διαπιστώνουν τις πυκνότητες των πληθυσμών και τις ζημιές των εντόμων, ώστε να επεμβαίνουν όταν οι πληθυσμοί είναι κοντά στα όρια επέμβασης όπως παρακάτω:

Τετράνυχος: Επεμβαίνουμε όταν προκαλείται φυλλόπτωση και οι πληθυσμοί είναι υψηλοί.

Αφίδες: Επεμβαίνουμε μόνο εάν οι πληθυσμοί παραμένουν υψηλοί για (7) ή περισσότερες μέρες, με κατώτερο όριο επέμβασης: 25 άτομα αφίδων κ.μ.ο. ανά φύλλο σε δείγμα 100 φύλλων.

Θρίπες: Γενικά δεν απαιτείται χημική επέμβαση, αφενός μεν διότι τα προσβεβλημένα φυτά ανακάμπτουν από την προσβολή, αφετέρου δε με την χρήση εντομοκτόνων εξολοθρεύονται τα ωφέλιμα έντομα.

Λύγκος: Το κατώτερο όριο επέμβασης είναι τα 5 άτομα ανά 100 φυτά κ.μ.ο.

Πράσινο – Ρόδινο: Οι παραγωγοί δεν πρέπει να εφησυχάζουν με τις χαμηλές συλλήψεις πεταλούδων που παρατηρούνται και θα πρέπει αυτήν την περίοδο να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επιθεωρούν τακτικά (τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα) τις καλλιέργειες τους, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα την πυκνότητα των πληθυσμών των εντόμων – εχθρών, ώστε να επεμβαίνουν όταν οι πληθυσμοί φθάσουν στα όρια επέμβασης, όπως αναφέρονται παρακάτω. Η επιθεώρηση των βαμβακιών συνιστάται να γίνεται πρωϊνές ή απογευματινές ώρες, διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια και εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγωνίου.