Άγραφα: Δάσκαλος σε Μητσοτάκη – Δεν έχουμε κεντρική θέρμανση