Ευχαριστήριο μήνυμα του τρικαλινού Δημοσιογράφου, Σωτήρη Κύρμπα