ΠΑΙΔΙ

Αθλητικά παπούτσια στους πλημμυροπαθείς μαθητές από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Στο πλευρό των πλημμυροπαθών μαθητών του Δήμου Φαρκαδόνας και των Τρικάλων βρίσκεται ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Η σκέψη...

“Από Γενιά σε Γενιά” | Διαγενεακό πρόγραμμα προφορικής ιστορίας μεταξύ παιδιών από 5 έως 8 ετών και άτομα 3ης ηλικίας

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πλέγμα (www.plegma.org) ξεκίνησε πιλοτικά ένα διαγενεακό πρόγραμμα προφορικής ιστορίας μεταξύ παιδιών από 5 έως 8...