Ευαισθητοποίηση για την εξάλειψη της βίας των γυναικών από την 1η ΤΟΜΥ

Στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας ενάντια στην βία των γυναικών στόχευε η δράση που ανέπτυξε το προσωπικό της 1ης ΤΟΜΥ Τρικάλων.

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα: «Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών», από το προσωπικό της 1ης ΤΟΜΥ Τρικάλων στους προσερχόμενους πολίτες, στην αίθουσα αναμονής της δομής.

Η δράση υλοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Στόχος ήταν η ενημέρωση για όλες τις μορφές βίας στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο, και  η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για το φαινόμενο αυτό, με σκοπό την κατανόηση του κοινωνικού προβλήματος που αποτελεί ένα ζήτημα θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το παρόν έργο πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.