1η ΤΟΜΥ: Στοχεύοντας στην προφύλαξη των πολιτών από τα τσιμπήματα των κουνουπιών

Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την προστασία και την λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προφύλαξη από τα τσιμπήματα των κουνουπιών διοργανώθηκε με επιτυχία η δράση της 1ης ΤΟΜΥ Τρικάλων στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων της.

Η δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα «Προφύλαξη από τα κουνούπια» στους προσερχόμενους πολίτες της 1ης ΤΟΜΥ Τρικάλων διεξήχθη από το προσωπικό της, στην αίθουσα αναμονής της 1ης ΤΟΜΥ Τρικάλων.

Έγινε διαμοιρασμός ενημερωτικού φυλλαδίου σχετικά με τις ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν από τα τσιμπήματα των κουνουπιών και πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε από αυτά.

Το παρόν έργο πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.