Καταγγελίες επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2023

Έντονη είναι η δυσαρέσκεια των επιτυχόντων καθώς όπως αναφέρουν κανείς δεν έχει διοριστεί από αυτούς. Μάλιστα, θεωρούν μη δίκαιο τις προκηρύξεις Κ, εφόσον έχει διεξαχθεί διαγωνισμός
Η καταγγελία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι επιτυχόντες:

“Είμαστε επιτυχόντες του Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2Γ/2022, ο οποίος αφορούσε την κατάταξη σε πίνακες βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης (αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ) σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021.

Συγκεκριμένα οι επιτυχόντες του διαγωνισμού είναι 14.837 επιστήμονες εκ των οποίων 12.691 κατηγορίας ΠΕ και 2.146 κατηγορίας ΤΕ, δηλαδή μόλις το 19% από τους διαγωνισθέντες.
Στις εξετάσεις, που έλαβαν χώρα τον Μάρτιο του 2023, συμμετείχαμε επιστήμονες (απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ) κάθε ηλικίας, με οικογένειες, με επαγγελματικές και οικονομικές υποχρεώσεις, καθένας με τα προσωπικά-οικογενειακά του προβλήματα και με περιορισμένο ελεύθερο χρόνο. Αφιερώσαμε χρόνο (κάποιοι και χρήμα), τον οποίο στερηθήκαμε οι ίδιοι και οι οικογένειές μας, για να διαβάσουμε και να πετύχουμε.

Όλοι μας λάβαμε μέρος στις εξετάσεις, διότι πιστεύουμε στην αξιοκρατία και εμπιστευόμαστε τους Κρατικούς Θεσμούς.

Μέχρι στιγμής κανένας από εμάς δεν έχει διοριστεί ακόμα με την παραπάνω διαδικασία πρόσληψης. Αντιθέτως, συνεχίζουν να εκδίδονται προκηρύξεις με βάση τις οποίες προβλέπεται η πλήρωση θέσεων μονίμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, δηλαδή εκτός των πινάκων κατάταξης του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διαδικασία και το πλαίσιο που θεσπίζει ο ισχύον νόμος 4765/2021 και η υπ’ αριθμ. 2Γ/2022 Προκήρυξη.

Ως επιτυχόντες του Πρώτου Πανελλήνιου Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022 έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ για την ακύρωση των Προκηρύξεων 2Κ/2023 (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ 14/17.07.2023) και 3Κ/2023 (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ 17/22.07.2023) και για την αναβολή και την ακύρωση της 4Κ/2023 (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ 40/31.10.2023), με σκοπό οι θέσεις αυτές να περάσουν στους επιτυχόντες του διαγωνισμού.

Επιπλέον, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (κάνοντας μια γενίκευση για την κατανόηση του θέματος), όλες οι θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που προκηρύσσονται, με τη διαδικασία σειράς προτεραιότητας (αρ. 28 παρ. 1 ν. 4765/2021) οφείλουν να έχουν εγκριθεί με Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.).

Ωστόσο, με έκπληξη διαπιστώσαμε, κατόπιν έρευνας από τον πληρεξούσιο δικηγόρο μας, τον αξιότιμο Καθηγητή κ. Π. Λαζαράτο και τους αξιότιμους Συνεργάτες του, ότι οι θέσεις που προκηρύσσονται στις προκηρύξεις 2Κ/2023 και 4Κ/2023 με διαδικασία σειράς προτεραιότητας, δεν έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 ν. 4765/2021.

Συγκεκριμένα, οι προκηρυσσόμενες θέσεις είτε δεν καθορίζονται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (42/2020) και εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, είτε παρουσιάζουν αναντιστοιχία προς τις καθοριζόμενες σε αυτές θέσεις, σε επίπεδο φορέων και ειδικοτήτων.

Με την παρούσα επιστολή σας κοινοποιούμε την σχετική Καταγγελία που απευθύνεται στο ΑΣΕΠ, με κοινοποίηση προς τον Πρωθυπουργό, την Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό και Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.

Και επισημαίνουμε ότι τα ευρήματα της καταγγελίας έρχονται έπειτα από διάφορες παλινωδίες, που αφορούν τόσο την διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού 2Γ/2022, με τα δυσδιάκριτα τυπωμένα θέματα και τις καθυστερήσεις, όσο και το νομοθετικό πλαίσιο του διαγωνισμού που πρόσφατα τροποποιήθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 43 του πρόσφατα ψηφισθέντα νόμου για την επιστολική ψήφο, περιορίζεται ο αριθμός των θέσεων που θα μπορούν να δηλώσουν οι επιτυχόντες σε μελλοντικές προκηρύξεις, με αποτέλεσμα την ακόμα μικρότερη απορρόφηση των λιγοστών επιτυχόντων του 2Γ/2022 (που είναι μόλις το 19% όσον συμμετείχαν στις εξετάσεις).

Και επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα επιδιώκεται να επισπευσθεί ο δεύτερος πανελλήνιος διαγωνισμός για ΠΕ και ΤΕ, τη στιγμή που δεν έχει διοριστεί ακόμη ούτε ένας επιτυχόντας του Πρώτου Διαγωνισμού και που μέχρι σήμερα έχουν προκηρυχθεί θέσεις για λιγότερους από τους μισούς επιτυχόντες, ζημιώνοντας όλους εμάς που εμπιστευθήκαμε τη διαδικασία, βασιστήκαμε στους θεσμούς και στην ισχύουσα νομοθεσία και πιστέψαμε στην αξιοκρατία.”
Μάλιστα, οι επιτυχόντες σκοπεύουν διαμαρτυρηθούν στις 23 Φεβρουαρίου έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα επιδιώξουν συνάντηση με την αρμόδια Υπουργό Νίκη Κεραμέως.
Από την πλευρά του το ΑΣΕΠ αναφέρει: “Δεν θα υπονομεύαμε ποτέ την εμβέλεια του διαγωνισμού αφαιρώντας θέσεις. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και του ΑΣΕΠ πολύ προσεκτικά διαπίστωσαν τι υπάγεται στον προγραμματισμό προηγούμενων ετών και τι όχι”