Εταιρεία παραγωγής τροφίμων ζητά να προσλάβει νέους για πλήρη απασχόληση

Εταιρεία παραγωγής τροφίμων ζητά να προσλάβει:

  •  2 άτομα- Νέες ή Νέους με καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για πλήρη απασχόληση.
  •  Εργάτες- εργάτριες για τη συσκευασία τυροκομικών προϊόντων για πλήρη απασχόληση. .

         Αποστολή βιογραφικών                                                            
         mail:  fetathessalias@yahoo.gr