Εγκρίθηκε επένδυση ΑΠΕ για νέο φωτοβολταϊκό στην Πηνειάδα 25 MW

Εγκρίθηκε επένδυση ΑΠΕ για νέο φωτοβολταϊκό στα Τρίκαλα. Συγκεκριμένα, έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών έλαβε έργο για την εγκατάσταση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 25MW, στη θέση “Πηνειάδα”, στην ΔΕ Φαρκαδόνας, του Δήμου Φαρκαδόνας, της ΠΕ Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία EJT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.


Περιγραφή του έργου

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 25MW της “EJT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.”, πρόκειται να εγκατασταθεί, σε έκταση συνολικού εμβαδού 215.948,04τ.μ. στην ΔΕ Φαρκαδόνας, του Δήμου Φαρκαδόνας, της ΠΕ Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τον υποβληθέντα φάκελο ΜΠΕ, ο Φ/Σ σταθμός θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά δομικά στοιχεία και εγκαταστάσεις:

    φωτοβολταϊκά στοιχεία,
    μεταλλικές βάσεις και πλαίσια στήριξης των φωτοβολταϊκών γεννητριών,
    αντιστροφείς τάσης (inverters),
    μετασχηματιστές,
    προκατασκευασμένους οικίσκους για τις ανάγκες στέγασης και φύλαξης των κομβικών λειτουργικών στοιχείων,
    διάφορες άλλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (καλωδιώσεις, γειώσεις, κ.α.).
    κατασκευή περίφραξης

Η πρόσβαση στον Φ/Β σταθμό πραγματοποιείται μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου.

thessaliatv.gr