Μήνας: Ιούνιος 2020

Αναλαμβάνει νέα καθήκοντα η νηπιαγωγός του νηπιαγωγείου Διασέλλου

Η Παναγιώτα Δημ. Μπουρνάκα ανέλαβε καθήκοντα υπεύθυνης Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας Καθήκοντα υπεύθυνης Οικογενειακής Πολιτικής...